Instalace a použití WinDOS SSH klienta Putty

Program Putty je volně použitelný SSH klient pro (nejen) Mrkvo$oftí okenní OS. Použijeme jej typicky pro bezpečné kryptované připojení ke vzálenému počítači. Další použití je např. pro vytvoření bezpečného kryptovaného tunelu mezi dvěma počítači, kterým pak komunikujeme (se vzdáleným počítačem nebo i libovolným jiným v jeho lokální síti) protokolem jenž sám o sobě bezpečný není - třeba VNC.
Programy PSCP a PSFTP z balíku Putty můžeme též využít k bezpečnému přenosu souborů mezi počítači, pracují na příkazové řádce a je možné je s výhodou použít ve scriptech.

Instalace: Program můžeme stahnout např. z domovské stránky projektu (k 2.7.2009 je aktuální verze 0.60 stažitelná např. zde ) jako samostatný program nebo zazipovaný balík programů. Není potřeba instalace, je však vhodné si na něj vytvořit odkaz na ploše nebo pod "Nabídka Start".

Použití: Po spuštění Putty nabídne obsah našich "sezení" (session) v konfiguračním okně. Pokud máme pro požadovaní spojení jeho parametry v nějaké stávající session již nadefinované, pouze tuto session vybereme a potvrdíme tlačítkem <Open>.
Pokud session pro požadované spojení není nadefinována, vytvoříme ji podle následujícího postupu. Příklad je pro VNC připojení k fiktivnímu PC s IP adresou 192.168.1.1 v LAN za firewallem "fw.nastroj.cz" s IP adresou "82.99.133.73" jako uživatel "jendabenda". Putty zajišťuje bezpečný šifrovaný tunel mezi uživatelem na internetu a firewallem, a také port forwarding VNC portu (tcp 5900) na PC s VNC serverem, k němuž se chceme připojit.

Je třeba nastavit tyto položky (uvádím jen rozdíly od default hodnot):

Připojení se k vzdálenému Unix počítači: Máme-li nadefinovanou session, můžeme vzdálené připojení provést dvěma způsoby:

  1. Spustíme Putty, vybereme požadovanou session a spustíme ji tlačítkem <Open>.
  2. Vytvoříme zástupce, který definuje spuštění Putty s parametrem " -load jmeno_session. Pro výše uvedenou session by tedy v poli "Cíl" bylo
    "C:\Program Files\putty\PUTTY.EXE" -load "ToPcInMyLAN"
Po připojení jsme v přihlašovacím shellu daného uživatele (většinou /bin/bash). Pro snazší navigaci po souborovém systému Unix stroje je výhodné použít semigrafický souborový shell Midnight Commander (spouští se příkazem mc, je to Unixová obdoba DOSového Norton Commanderu).Poslední aktualizace: 2.7.2009 Fr. Hanzlík                   Připomínky na Frantu Hanzlíka