Instalace VNC (program pro dálkovou správu PC):

Program VNC je volně použitelný program pro vzdálené připojení mezi Unix/Linux/Windos počítači v grafickém režimu. Sestává ze dvou komponent - VNC server (běžící na počítači, ke kterému se připojujeme) a VNC klient (na počítači, z kterého se připojujeme). Programy pro požadované platformy lze stáhnout např. z www.tightvnc.org Verze 1.3.10 aktuální k 2.7.2009 je zde

V následujícím odstavci je popsán postup instalace produktu TightVNC, který již byl předtím stažen z internetu na disk serveru:

 1. Spustit stažený instalátor a postupovat dle instrukcí
 2. Spuštění programu:

 3. Po spuštění programu je možné na počítači pracovat na dálku.
  Obsluha (nebo i vzdálený připojenec) může běžící VNC ovládat kliknutím na ikonu na panelu pravým tlačítkem (objeví se menu):
  - ukončit program vybráním "Close VNC" (ikona zmizí a od této doby se k počítači nelze vzdáleně připojit).
  - nastavit jiné charakteristiky vybráním "Properties"

 4. Shrnutí: Pokud je požadavek na vzdálené připojení, VNC se výše uvedeným postupem spustí. Během vzdáleného připojení je možné sledovat prováděné zásahy. Po odpojení je možné VNC program ukončit.
  Pokud by bylo třeba mít VNC spuštěné trvale po celou dobu zapnutí PC, je místo ručního spouštění lepší jej startovat automaticky jako službu provedením:
  Start -> Programy -> TightVNC (unstable) -> Administration -> Install VNC service

 5. Pokud se k PC připojujeme přes VNC/TightVNC klienta, klávesa F8 vyvolá menu VNC klienta, z něhož lze vybírat např. ukončení připojení, celoobrazovkový režim apod.Poslední aktualizace: 2.7.2009 Fr. Hanzlík                   Připomínky na Frantu Hanzlíka