Instalace a použití WinDOS SSH klienta Putty

Program Putty je volně použitelný SSH klient pro Mrkvo$oftí okenní OS. Použijeme jej typicky pro bezpečné kryptované připojení ke vzálenému počítači. Další použití je např. pro vytvoření bezpečného kryptovaného tunelu mezi dvěma počítači, krerým pak komunikujeme protokolem jenž sám o sobě bezpečný není.
Programy PSCP a PSFTP z balíku Putty můžeme též využít k bezpečnému přenosu souborů mezi počítači, pracují na příkazové řádce a je možné je s výhodou použít ve scriptech.

Instalace: Program můžeme stahnout např. z domovské stránky projektu (k 5.8.2004 je aktuální verze 0.55) jako samostatný program nebo zazipovaný balík programů. Není potřeba instalace, je však vhodné si na něj vytvořit odkaz na ploše nebo pod "Nabídka Start".

Použití: Po spuštění Putty nabídne obsah našich "sezení" (session) v konfiguračním okně. Pokud máme pro požadovaní spojení jeho parametry v nějaké stávající session již nadefinované, pouze tuto session vybereme a potvrdíme tlačítkem <Open>.
Pokud session pro požadované spojení není nadefinována, vytvoříme ji takto (příklad pro připojení k fiktivnímu serveru "kominy.betonstavby.cz" s IP adresou "82.99.133.73" fiktivní firmy "Komíny Plánice" jako uživatel "jendabenda"):

Session -> Host name (or IP address): kominy.betonstavby.cz (nebo 82.99.133.73)
Session -> Protocol: SSH (automaticky dosadí Port=22)
Session -> Saved Sessions: Komíny Plánice (nebo jiné mnemo označení)
Window -> Rows: 30 (24 řádků/80 sloupců je default. Máme-li rozlišení 800x600 nebo vyšší, můžeme počet řádků i sloupců zvolit vyšší /30-50 x 132/)
Window -> Columns: 132
Window -> Translation -> Received data assumed to be in which character set: UTF-8
Connection -> Auto-login username: jendabenda
Session -> : <Save> (Právě nadefinovaná session je uložena pod jménem "Komíny Plánice")

Připojení se k vzdálenému Unix počítači: Máme-li nadefinovanou session, můžeme vzdálené připojení provést dvěma způsoby:

  1. Spustíme Putty, vybereme požadovanou session a spustíme ji tlačítkem <Open>.
  2. Vytvoříme zástupce, který definuje spuštění Putty s parametrem " -load jmeno_session. Pro výše uvedenou session by tedy v poli "Cíl" bylo
    "C:\Program Files\putty\PUTTY.EXE" -load "Komíny Plánice"
Po připojení jsme v přihlašovacím shellu daného uživatele (většinou /bin/bash). Pro snazší navigaci po souborovém systému Unix stroje je výhodné použít semigrafický souborový shell Midnight Commander (spouští se příkazem mc, je to Unixová obdoba DOSového Norton Commanderu).Poslední aktualizace: 6.8.2004 Fr. Hanzlík                   Připomínky na Frantu Hanzlíka