Postup nastavení síťového LDAP adresáře v Mozilla Thunderbird:

 1. Linux: kliknout nahoře Úpravy -> Předvolby -> Vytváření
  Windows: kliknout nahoře Nástroje -> Možnosti -> Vytváření
 2. zaškrtnout checkbox před "Adresářový server" a vpravo kliknout na "Upravit adresáře..."
 3. v ploše pod "Vyberte adresářový LDAP server:" pravděpodobně žádný server nemáte nadefinován, takže kliknout vpravo na "Přidat"
 4. v novém okně "Vlastnosti adresářového serveru" pod záložkou "Obecné" zadat:
 5. Potvrdíme parametry LDAP serveru a tím je jeho nastavení hotové; hodnoty pod záložkami "Režim offline" a "Rozšířené" můžeme ponechat na výchozích hodnotách.
 6. LDAP adresář pro přístup vyžaduje heslo. Výzva k jeho zadání se objeví v okamžiku prvního přístupu k němu (tj. při psaní adresy mailu n. při hledání v adresáři). Je možno zaškrtnout použití "Správce hesel" pro jeho trvalé uložení. Heslo je: wana22

Poznámky:

 1. mail adresy se doplňují/nabízí automaticky během psaní adresy, po napsání (známé) části mail adresy n. jména se vypíše seznam adres splňujících zadání a uživatel si může vybrat požadovanou.
 2. Nastavení čísla portu a použití SSL: řídí se tím, zda ke LDAP serveru přistupujeme z internetu (pak je vyžadováno šifrované spojení), nebo z vnitřní LAN sítě firmy (pak lze použít nešifrované).
  Odpovídající nastavení je:
 3. Pokud vyhledávání v adresáři a doplňování adresáta při psaní e-mail nefunguje, může být problém v tom, že používáte SSL a thunderbird odmítá certifikát LDAP serveru, protože nezná jeho vydávající certifikační autoritu (CA). Ověřit to můžeme následovně: v předvolbách vybereme "Rozšířené" -> "Certifikáty" -> "Certifikáty..." -> "Servery" Stáhnout certifikát certifikační autority
 4. Screenshot konfigurace a příklad vyhledávání: